Prisijungti prie sistemos

Pamiršote slaptažodį?

Dažniausiai užduodami klausimai

Išlaikiau teorijos egzaminą, ar galiu važinėti su 5 metų stažą turinčiu žmogumi, kol išlaikysiu praktinį vairavimo egzaminą?

Praktikuotis vairuoti galite tik su šeimos nariu, kuris turi 5 metų B kategorijos vairavimo stažą. Šeimos nariai – sutuoktiniai arba vienas iš tėvų arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys. Globėjų (rūpintojų) šeimų nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba. Jūs privalote turėti:

- pažymą apie išlaikytą teorijos egzaminą VĮ "Regitra". - asmens dokumentą su nuotrauka; - pažymą apie išlaikytą vairavimo teorijos egzaminą VĮ "Regitra"; - galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą.

Mokymo metu šeimos vairavimo instruktorius privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti:

- vairuotojo pažymėjimą; - transporto priemonės registracijos dokumentus ; - valstybinės techninės apžiūros dokumentus; - draudimo dokumentus; - dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai: santuokos liudijimą, gimimo liudijimą, partnerystės sutartį ar kt. (vienodos pavardės neįrodo, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai).

Praktinio vairavimo mokymo metu transporto priemonės priekis ir galas turi būti paženklintas aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais „M“, kaip reikalauja Kelių eismo taisyklės. Per dieną praktinio vairavimo rekomenduojama mokytis ne daugiau kaip 3 valandas. Šeimos instruktorius gali mokyti vairuoti visuose keliuose, kur yra leidžiamas eismas. Už Kelių eismo taisyklių ir šeimos narių mokymo vairuoti keliuose tvarkos laikymąsi praktinio vairavimo metu atsako šeimos vairavimo instruktorius.

Ketinu laikyti egzaminus Regitroje. Kokius dokumentus turėčiau turėti su savimi ten nuvykęs?

Nuvykus į VĮ Regitra laikyti teorijos egzamino privalu turėti: -asmens dokumentą, patvirtinantį tapatybę; -galiojančią medicininę pažymą kategorijai, kurios egzaminas bus laikomas; -pirmosios pagalbos kursų baigimo pažymėjimą; -vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimą arba mokyklos baigimo pažymėjimą/atestatą (jei teorijos egzaminas laikomas pasiruošus savarankiškai). Jei egzaminus ketinate perlaikyti norėdami susigrąžinti sulaikytą vairuotojo pažymėjimą - papildomai su savimi reikia turėti papildomų vairavimo kursų baigimo pažymą.

Kiek laiko galioja išlaikytas mokyklinis egzaminas/vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimas?

Nuo 2010 rugsėjo 1 dienos mokyklinio egzamino/baigimo pažymėjimo galiojimo laikas yra vieneri metai nuo jo išdavimo datos. Galiojantis vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimas būtinas išlaikyti abiems - teorijos ir praktikos egzaminams Regitroje.

Ar galima vilkti priekabą lengvuoju automobiliu turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą?

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti automobilį, kuris gali būti sujungtas su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg, taip pat sujungtą ir su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 3,5 t, o priekabos didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė už automobilio masę be krovinio. Priekaba gali turėti ir dvi ašis.

Kaip įgyti vairuotojo pažymėjimą, jei gyvenama ne Lietuvoje?

Vairuotojo pažymėjimus išduoda Valstybė, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą. Jei esate deklaruota (-as) ne Lietuvoje, teiraukitės vairuotojo pažymėjimo išdavimo tvarkos valstybėje kurioje gyvenate. Jei deklaruota (-as) Lietuvoje, tai atvažiavus į Lietuvą – galėsite laikyti teorijos ir praktikos egzaminus VĮ “Regitra”, prieš tai baigus vairavimo mokyklą. Pažymėtina, kad tais metais, kuriais norite laikyti vairavimo egzaminus, Lietuvoje turite pragyventi bent 185 paras, arba turite į rodyti, kad siejate savo ateitį su Lietuvą. Saitų su valstybę įrodymas gali būti įvairūs dokumentai. Tarp jų – patvirtinimai, kad studijuosite, dirbsite, ar būsite registruotas Darbo biržoje Išsamiau kiekvieno asmens atveju galima teirautis Regitroje: 8 700 55 151

Kiek kartų galima laikyti egzaminus Regitroje?

Egzamino VĮ "Regitra" laikymų skaičius neribojamas, tačiau tiek vairavimo, tiek teorijos egzaminą perlaikyti galima ne anksčiau kaip po 7 dienų po paskutinio laikymo.

Kur pirmiausia reikia kreiptis, praradus vairuotojo pažymėjimą?

Praradus vairuotojo pažymėjimą, informaciją apie tai reikia pateikti VĮ „Regitra“ „Vairuotojų portale“ arba vairuotojo pažymėjimo išdavimo paslaugas teikiančiame „Regitros“ padalinyje. Informacija apie prarastus ir nebegaliojančius vairuotojo pažymėjimus teikiama policijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms, todėl papildomai kreiptis į policiją nereikia. Vairuotojo pažymėjimas, vietoj kurio išduotas naujas pažymėjimas, nustoja galioti, todėl juo naudotis – netgi suradus – nebegalima. Šis pažymėjimas turi būti grąžintas artimiausiam „Regitros“ padaliniui. Šaltinis – http://www.regitra.lt/lt/teise_vairuoti/vairuotojo_pazymejimai/vp_praradus

Koks senojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas?

Senojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas yra ribotas (priklausimai nuo to, kaip seniai buvo išduotas) ir ateityje nebegalios, todėl rekomenduojame pasikeisti jau dabar. Taip pat turėkite omenyje, jei važiuosite į užsienį - dauguma šalių tokio vairuotojo pažymėjimo nebepripažįsta, todėl galite atsidurti keblioje padėtyje, jei jus sustabdys policija.

Kiek laiko galioja išlaikytas egzaminas Regitroje?

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 106 - 4061), nuo 2008 m. rugsėjo 17 d. teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus. Išlaikyto praktikos egzamino rezultatas galioja, kol asmeniui bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus. Iki 2008 m. rugsėjo 17 d. išlaikytų egzaminų rezultatai galioja vienerius metus nuo 2008 m. rugsėjo 17 d. Tuo atveju, kai teorijos ar praktikos egzamino rezultatas negalioja, šie egzaminai laikomi iš naujo minėtame apraše nustatyta tvarka.

Ar reikia perlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus praradus teisę vairuoti dviems metams?

Taip, reikia perlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus. Praėjus atėmimo terminui reikia kreiptis į VĮ „Regitra“ savo mieste. Jei terminas dar nepraėjo, bet praėjo pusė termino Jūs galite kreiptis į jums vairavimo teisę atėmusį Teismą dėl teisės vairuoti sugrąžinimo prieš terminą pagal (LR ATPK 329 straipsnis. Specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka ). Turėsite pristatyti charakteristiką- tarpininkavimą, pažymas, kad nepadarėte naujų administracinių pažeidimų , papildomo mokymo kurso baigimo bei medicininę pažymą. Grąžinti teisę vairuoti ar ne sprendžia teismas.